Магазин зa ПНЕВМАТИКА и ХИДРАВЛИКА

Изделия по категории

Гаранция и рекламации

Варум 1994 ЕООД предоставя обичайна гаранция за качество и надеждност за срок от 12 месеца от датата на сключване на сделката, освен  в случаите, когато срокът е изрично посочен към конкретния продукт.

Гаранцията е валидна при представяне на гаранционна карта или касова бележка (фактура).

Ако клиентът не представи цитираните документи, той губи гаранцията.

Варум 1994 ЕООД отстранява възникналия проблем или заменя рекламираната стока със същата или близка по технически параметри друга такава, в срок от 14 работни дни от предявяването на рекламацията в магазина на фирмата. Ако се налага по-дълъг срок, то гаранцията се удължава с толкова дни, колкото трае възмездяването на клиента, минус 7 дни. 

Дефектирането на стока не е основание за гаранционна замяна.

Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта по преценка на Доставчика или Производителя. Първоначалният гаранционен срок се запазва, независимо от това, дали стоката е била ремонтирана или заменена.

Варум 1994 ЕООД не носи отговорност за преки или косвени загуби и щети или пропуснати ползи, вследствие дефектирало изделие.

Разходите и рисковете при транспортирането за връщането и подмяната са за сметка на купувача.

Гранцията не е валидна:

  • при неспазване на предписания режим на монтаж и експлоатация;
  • при разглобяване и/или опит за отстраняване на повредата от страна на клиента или друго неоторизирано лице;
  • при повреди или външно въздействие върху продукта на вода, разтворители, агресивни химикали;
  • при механични удари, излагане на изделието на температура над допустимата за него, промени  в мрежовото захранване (токови удари), статично електричество;
  • при несъобразяване с предписания клас на защита и съхранение, при експлоатация в агресивни среди.

Предоставената от нас гаранция към дистрибутори и търговци на дребно се разпростира и върху техните клиенти непряко.

 

За справка: Закон за защита на потребителите

Количка

Количката е празна.

Валута